Cennik

Cennik pośrednictwa w legalizacji pobytu i pracy, konsultacji dla pracodawców oraz pomocy cudzoziemcom w sprawach życia codziennego.
 • Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (karta pobytu z pozwoleniem na pracę) 2800 zł / os+ opłaty urzędowe
 • Zezwolenie na pracę 1200 zł / os + opłaty urzędowe
 • Oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy 800 zł / os + opłaty urzędowe
 • Konsultacje dla cudzoziemców oraz pracodawców 200 zł / os
 • Zaproszenie członka rodziny cudzoziemca 200 zł / os + opłaty urzędowe
 • Pomoc przy wyrabianiu profilu epuap lub pesel 200 zł / h
 • Pomoc/konsultacja przy zakupie samochodu 200 zł / h
 • Rozliczenie indywidualne roczne – jedno źródło dochodu (PIT-11, PIT-40A/11A, PIT-37, PIT-36)*  100 zł / h
 • Pomoc w zakładaniu konta bankowego 200 zł / h

*każde dodatkowe źródło dochodów 80 zł

Wszelka dodatkowa pomoc czy konsultacja podatkowo prawna - 360 zł / h pracy Doradcy
Obowiązkowe opłaty urzędowe dot. legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców oraz uzyskania niezbędnych zezwoleń:
 • 440 zł - wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,
 • 340 zł - wydanie zezwolenia na pobyt czasowy,
 • 50 zł - wydanie lub wymiana plastikowej karty pobytu,
 • 50 zł - wydanie zezwolenia na pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy,
 • 100 zł - wydawanie zezwolenia na pracę na okres dłuższy niż 3 miesiące,
 • 100 zł - oświadczenie o powierzenie pracy cudzoziemcowi,
 • 17 zł - pełnomocnictwo 
 • 27 zł - zaproszenie członka rodziny cudzoziemca
(Stan na 12.03.2024 r.)
Aktualny czas oczekiwania od momentu złożenia wniosku na
- pozwolenie na pracę- ok. 4-5 miesięcy
- kartę pobytu- ponad rok
- oświadczenie powierzenia pracy ok. 7 dni