Cennik

Cennik pośrednictwa w legalizacji pobytu i pracy, konsultacji dla pracodawców oraz pomocy cudzoziemcom w sprawach życia codziennego.
 • Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (karta pobytu z pozwoleniem na pracę) 1450 zł / os+ opłaty urzędowe
 • Zezwolenie na pracę 400 zł / os + opłaty urzędowe
 • Oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy 170 zł / os + opłaty urzędowe
 • Konsultacje dla cudzoziemców oraz pracodawców 200 zł / os
 • Zaproszenie członka rodziny cudzoziemca 200 zł / os + opłaty urzędowe
 • Udostępnienie adresu 200 zł / os
 • Zapisanie na wizytę w urzędzie lub złożenie dokumentów 200 zł / h
 • Sprawdzenie kompletu dokumentów do złożenia w urzędzie 200 zł / h
 • Dodatkowe stawiennictwo w urzędzie, pomoc wnioskodawcy podczas rozmowy z urzędnikiem 200 zł / h
 • Pomoc w wypełnieniu wniosku 500 zł / os
 • Odwołania od decyzji, wsparcie kontroli indywidualna wycena
 • Pomoc przy wyrabianiu profilu epuap lub pesel 200 zł / h
 • Pomoc/konsultacja przy zakupie samochodu 200 zł / h
 • Doradztwo podatkowe 200 zł / h
 • Rozliczenie roczne 100 zł / h
 • Pomoc w zakładaniu konta bankowego 200 zł / h
Wszelka dodatkowa pomoc czy konsultacja podatkowo prawna - 200 / h pracy Doradcy
Obowiązkowe opłaty urzędowe dot. legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców oraz uzyskania niezbędnych zezwoleń:
 • 440 zł - wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,
 • 340 zł - wydanie zezwolenia na pobyt czasowy,
 • 50 zł - wydanie lub wymiana plastikowej karty pobytu,
 • 50 zł - wydanie zezwolenia na pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy,
 • 100 zł - wydawanie zezwolenia na pracę na okres dłuższy niż 3 miesiące,
 • 30 zł - oświadczenie o powierzenie pracy cudzoziemcowi,
 • 17 zł - pełnomocnictwo 
 • 27 zł - zaproszenie członka rodziny cudzoziemca
(Stan na 01.07.2020)
Aktualny czas oczekiwania od momentu złożenia wniosku na pozwolenie na prace ok 4-5 miesięcy, wniosku na kartę pobytu ponad rok, wniosku na oświadczenie powierzenia pracy 7 dni.